Historia szkoły


NASZA SZKOŁA

KADRA PEDAGOGICZNA

Wszystko zaczęło się w 1999 r. Czyli stosunkowo niedawno. Tak naprawdę to zrodziła nas Reforma Systemu Oświaty. Wiosną 1999 roku Rada Miejska uchwałą, powołała do życia Gimnazjum nr 17, które miało do września funkcjonować jako samodzielna jednostka organizacyjna obok Szkoły Podstawowej nr 17.
Powstanie tej szkoły zrodził pomysł, aby rozszerzyć ofertę edukacyjną o kolejny etap kształcenia - liceum.
W marcu tegoż roku , Grupa Inicjatywna złożona z nauczycieli, rodziców i radnych dzielnicy wystąpiła do Rady Miejskiej o utworzenie na Zaborzu liceum. Niestety na decyzję otwarcia musieliśmy poczekać jeszcze rok.
Rzeczywiście do wcześniejszych planów wrócono w roku 2000. 13 marca 2000 roku uchwałą Rady Miejskiej utworzone zostało VIII Liceum Ogólnokształcące, a następnie połączono z już istniejącym Gimnazjum nr 17 w Zespół Szkół Ogólnokształcących.

Nie udałoby się to przedsięwzięcie gdyby nie pomoc władz miejskich, oświatowych, niektórych radnych, a także gdyby nie energia, entuzjazm i konsekwencja w dążeniu do celu ówczesnej pani dyrektor mgr Alicji Szostek.


REKRUTACJA

O NAS

SZKOLNY OŚRODEK KARIERY

KĄCIK PEDAGOGA SZKOLNEGO

PSYCHOLOG SZKOLNY

BIBLIOTEKA SZKOLNA

WARTO PRZECZYTAĆ

© Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14 w Zabrzu

e-mail: sekretariat@zso14.eu