Zespół nauczycieli przedmiotów humanistycznych


NASZA SZKOŁA

KADRA PEDAGOGICZNA

Zespół Humanistyczny tworzą nauczyciele języka polskiego, historii i przedmiotów artystycznych. Pracujemy w oparciu o plan pracy zespołu. Podczas systematycznie odbywających się zebrań przygotowujemy konkursy szkolne, budujemy testy osiągnięć uczniów, analizujemy ich wyniki oraz planujemy udział w konkursach miejskich i wojewódzkich. Nasi uczniowie corocznie sprawdzają się w Miejskim Konkursie Ortograficznym, Lidze Recytatorskiej, Konkursie Recytatorskim, Konkursie Języka Polskiego, Konkursie Przedstawień Jasełkowych, Konkursie Gawędziarskim w Gwarze Śląskiej, Konkursie Historycznym "Polska Piastów".

Na lekcjach realizujemy ścieżki edukacyjne i edukację regionalna. Nauczyciele starają się urozmaicać swe zajęcia stosując metody aktywizujące uczniów m.in. dramę, pracę metodą projektu, mapy mentalne, itp.

Nawiązaliśmy stałą współpracę z Teatrem Nowym w Zabrzu, Centrum kultury w Bytomiu oraz krakowskimi instytucjami kulturalnymi. Tradycją stały się coroczne grudniowe wyjazdy na spektakle teatralne, wystawy i konkursy szopek do Krakowa.

Nauczyciele humaniści uczestniczą w konferencjach metodycznych, stale podnosząc swe kwalifikacje zawodowe. W ich gronie mamy egzaminatorów gimnazjalnych i maturalnych.

Pedagodzy chętnie dzielą się swą wiedzą, organizując często lekcje otwarte oraz publikując przygotowane przez siebie konspekty oraz inne materiały metodyczne i dydaktyczne.

Przy okazji różnorodnych imprez szkolnych uczniowie mają możliwość zaprezentowania przygotowanych na zajęciach języka polskiego scenariuszy, dram, przedstawień, montaży słowno - muzycznych.


REKRUTACJA

O NAS

SZKOLNY OŚRODEK KARIERY

KĄCIK PEDAGOGA SZKOLNEGO

PSYCHOLOG SZKOLNY

BIBLIOTEKA SZKOLNA

WARTO PRZECZYTAĆ

© Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14 w Zabrzu

e-mail: sekretariat@zso14.eu