Zespół nauczycieli języków obcych


NASZA SZKOŁA

KADRA PEDAGOGICZNA

Szkoła proponuje naukę następujących języków obcych:
  • w gimnazjum - j. angielski lub j. niemiecki. Wybór zależy od języka, który był nauczany w szkole podstawowej. Istnieje możliwość zmiany języka (nauka od podstaw), jeżeli chęć taką zadeklaruje min.12 uczniów.
  • w liceum - I językiem obcym nowożytnym jest j. angielski lub j. niemiecki. Są to w zasadzie kontynuacje języków nauczanych w gimnazjum. Naukę tych języków można uczyć się również w zakresie rozszerzonym wg zainteresowań uczniów.
    II językiem nowożytnym nauczanym w klasach licealnych jest j. włoski lub j. francuski. Wybór należy do uczniów.

Nauczyciele uczący j. obcych tworzą Zespół. Na spotkaniach Zespołu omawiana jest realizacja programu nauczania. Wymieniamy uwagi dotyczące realizacji, a także dzielimy się swoimi osiągnięciami. Nauczyciele opracowują regulaminy konkursów wewnątrzszkolnych pozwalających na pogłębienie wiedzy nie tylko językowej, ale również poznanie historii i tradycji tego kraju. Planujemy udział w konkursach miejskich i wojewódzkich. Budujemy testy badające wiedzę i umiejętności z zakresu nauczanego języka. Testy posiadają pełne oprzyrządowanie zgodne z założeniami pomiaru dydaktycznego. W procesie dydaktycznym zajęcia wzbogacane są o różne elementy pozwalające na ich uatrakcyjnienie.

Strefa angielska

Strefa francuska i włoska

Strefa niemieckaREKRUTACJA

O NAS

SZKOLNY OŚRODEK KARIERY

KĄCIK PEDAGOGA SZKOLNEGO

PSYCHOLOG SZKOLNY

BIBLIOTEKA SZKOLNA

WARTO PRZECZYTAĆ

© Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14 w Zabrzu

e-mail: sekretariat@zso14.eu